Enorme cheque overhandigd

Een prachtig bedrag!!! €16.431,35 heeft Serious Rescue 2018 opgeleverd!

Langs deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor alle sponsoring, donaties, inzet en steun. Het was weer fantastisch!